Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου στις 4.2.2014
Prof. Dr. D. Soldatic - Vice - Rector
Prof. Dr. N. Kovacevic - Vice - Rector
Mrs. Branka Janda - Markovic, M.A. , Head of the Office of International Relations