ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
    
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    
      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    
      Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
    
      ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
    
      Ανδρέα Παπανδρέου 37
 
      151 80  Μαρούσι Αττικής
 
      http://www.minedu.gov.gr
 
      Πληρ: Α. Ρούβαλη
 
      Τηλ: +30 210 344 3129
 
      Fax: +30 210 344 2469
 
      e-mail: des-art@minedu.gov.gr
 
 
 
      Επείγον, προθεσμία 1η Απριλίου
 
      Συνημμένως, αποστέλλεται προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά  προγράμματα σπουδών Διπλωματικής Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν.Θα παρακαλούσαμε να γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν λόγω προθεσμίας.
 
 
     Αποστέλλεται και ταχυδρομικώς με συνημμένα.
 
 
      Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία
 
      Αρμοδίως
 

      Αμαλία Ρούβαλη
      Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Α' Υποτροφιών
      Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
      Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
      Τηλ. +30 210 344 3129
      Fax:  +30 210 344 2469
      E-mail: des-art@minedu.gov.gr
    
 
 
 
 
 
 

Συννημμένα: