Προκήρυξη έξι (6) υποτροφιών Emilio Rosenblueth για μεταδιδακτορική έρευνα

Προς τους κ. κ. Προέδρους και τις Γραμματείες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

  • Γεωλογίας
  • Βιολογίας
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

 
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο National Autonomous University of Mexico (IIUNAM),  παρελήφθη η παρακάτω ανακοίνωση από το Engineering Institute (UNAM)  που αφορά  προκήρυξη  έξι (6) υποτροφιών Emilio Rosenblueth για μεταδιδακτορική έρευνα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Estudiantes/Becas/BecaEmilioRosenblueth/Paginas/default.aspx

 

Φορέας: 
National Autonomous University of Mexico (IIUNAM)
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών