ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Ευρωπαικές ειδήσεις, Φεβρουάριος 2014

Προς τις Γραμματείες όλων
των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
 
Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω  ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου που αφορά το νέο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/Newsletter_February2014_ed82_EN.pdf

Συννημμένα: