Η.Π.Α. - Stockton University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Stockton University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νιου Τζέρσευ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 1 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Σεπτ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Τ. Ραπατζίκου - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ιατρικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Συμμετέχουν όλα τα Τμήματα που λειτουργούν στα δύο Ιδρύματα, με έμφαση όμως στην συνεργασία μεταξύ του Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλ/γιας του ΑΠΘ και του Τμ. Τεχνών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του RSC, από τα οποία ξεκίνησε η επιστημονική συνεργασία.
Προβλέπονται ανταλλαγές Καθηγητών, Λεκτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να υλοποιήσουν κινητικότητα από 1 μήνα έως ένα εξάμηνο. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες (Ν.4009/1, Ν.3685/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν).

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: