Αλβανία - University of Fan S. Noli Korce

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Fan S. Noli Korce

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Αλβανία
Πόλη: 
Κορυτσά
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23 / 3 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Μάρτ. 2024
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Δ. Κυριαζής, Τμ. Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Οικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.
Προβλέπει ανταλλαγές Καθηγητών, Λεκτόρων και φοιτητών (προπτυχιακών/μεταπτυχιακών). Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες (Ν.4009/1, Ν.3685/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν).

2017 Ανανέωση και επέκταση του Μνημονίου  ως προς τα εξής:
α) διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης κοινών προγραμμάτων PhD και Master Degrees.
β) Aμοιβαία ανταλλαγή κατ'έτος ενός (1) διδάσκοντα για διδασκαλία  της Ελληνικής και της Αλβανικής γλώσσας αντίστοιχα.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: