ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΘ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ - 28.4.2014

Διαπανεπιστημιακό επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: «Προοπτικές των σχέσεων μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου των Τιράνων - Perspectives of the relations between Aristotle University of Thessaloniki and University of Tirana» διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Τιράνων Αλβανίας, στις 28 Απριλίου 2014, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.
Το Συμπόσιο επικεντρώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες, Οικονομία, Πολιτισμός – Παιδεία και Περιβάλλον, στις οποίες ομιλητές ήταν ένας εκπρόσωπος από τα δύο Πανεπιστήμια για κάθε τομέα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εδραίωση της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο και κατ’ επέκταση η διερεύνηση των προοπτικών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, με δεδομένη την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επικείμενη υποψηφιότητα της Αλβανίας ως μέλους της.