Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου των Τιράνων. - 28.4.2014