Υποτροφίες για την παρακολούθηση Summer Art School που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου της Σερβίας.

Προς τους κ. κ. Προέδρους
και τις Γραμματείες των Τμημάτων:
- Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
- Μουσικών Σπουδών
-Θεάτρου
- Κινηματογράφου
 
ΘΕΜΑ: Υποτροφίες για την παρακολούθηση Summer Art School που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου της Σερβίας.
 
Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Πανεπιστήμιο University of Arts in Belgrade της Σερβίας, με την πληροφορία ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ, το εν λόγω Πανεπιστήμιο θα χορηγήσει έως τρείς (3)  υποτροφίες, με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων και παροχής στέγασης και σίτισης, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινού εργαστηρίου Καλών Τεχνών στο διάστημα από 20 έως 28 Ιουλίου 2014.
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.
H επιλογή των φοιτητών που θα λάβουν την υποτροφία θα γίνει από το University of Arts in Belgrade.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να  υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, έως τις 31 Μαΐου 2014 το αργότερο, απευθείας στο University of Arts in Belgrade ( summer.arts.school@gmail.com ).
 
http://www.auth.gr/news/anouncements/17156

 
Παρακαλούμε τις Γραμματείες για ανάρτηση του παρόντος στις ανακοινώσεις του Τμήματος και για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.
 

Φορέας: 
Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου της Σερβίας
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Σάββατο, 31 Μάιος, 2014 - 15:00
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Θεάτρου
Τμήμα Κινηματογράφου