ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τους κ. κ. Προέδρους
και τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-          Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
-          Θεολογίας
-          Φιλολογίας
-          Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
-          Ιστορίας & Αρχαιολογίας
-          Μαθηματικών
-          Φυσικής
-          Χημείας
-          Βιολογίας
-          Γεωλογίας
-          Νομικής
-          Οικονομικών Επιστημών
-          Ιατρικής
-          Οδοντιατρικής
-          Φαρμακευτικής
-          Γεωπονίας
-          Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
-          Κτηνιατρικής
-          Πολιτικών Μηχανικών
-          Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-          Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
-          Μηχανολόγων Μηχανικών
-          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-          Χημικών Μηχανικών
-          Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
-          Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
-          Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας και πολιτισμού στο University of Belgrade, Σερβίας.
 
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το University of Belgrade της Σερβίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως επτά (7) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας και πολιτισμού από 14 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, 2014.
Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων και παροχή στέγασης, όπως αναφέρεται στην συνημμένη επιστολή από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:
1.   α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
      β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.   Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4.. Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
5.   Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  23  Μαΐου 2014.
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.
http://www.auth.gr/news/anouncements/17155

Φορέας: 
Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 23 Μάιος, 2014 - 15:15
Σχετικά έγγραφα: 
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γεωπονική Σχολή
Iατρική Σχολή
Κτηνιατρική Σχολή
Οδοντιατρική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Φαρμακευτικής