Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewisza, Poznan της Πολωνίας

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Adam Mikiewicza της Πολωνίας στις 20.5.2014.
Καθ. Bronislaw Marciniak, Πρύτανης 
Καθ. Kazimierz Ilski, Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας
Janusz Czebreszuk, Καθ. της Σχολής Ιστορίας.