Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicza, Poznan της Πολωνίας

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicza, Poznan της Πολωνίας στις 20.5.2014.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας:
Prof. Bronislaw Marciniak, Πρύτανης
Prof. Kazimierz Ilski, Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας
Prof. Janusz Czebreszuk, Καθ. Σχολής Ιστορίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν  δυνατότητες διεύρυνσης της μακροχρόνιας συνεργασίας (αρχική υπογραφή 1988), και οι τομείς ανταλλαγής μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.