ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Ευρωπαικές ειδήσεις, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Προς τις Γραμματείες όλων
των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
 
Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω  ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου που αφορά το νέο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα:
 (English versionhttp://www.eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/Newsletter_April2014_ed84_EN.pdf).  
 
 
 

Συννημμένα: