Προσφορά θέσεων εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
 
Προς
- τον Πρόεδρο
του Τμήματος Φιλολογίας
Καθηγητή κ. Ι. Τζιφόπουλο
και
- την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας
 
 
Κύριε Πρόεδρε,
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, το εν λόγω Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας, αναζητά υποψήφιους διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, που θα τους ενδιέφερε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα.
Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου θα καλύψει την μισθοδοσία και την διαμονή, όσων επιλεγούν.
Σας επισυνάπτω την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, όπου αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες και σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την πληροφορία, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 13  Ιουνίου, 2014.
 
Με τιμή,
Ε. Κωτσάκη
-------------------------------------------
 

Helen Bahtsavanopoulou - Kotsaki
Head
International Relations Department
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
University Campus
GR 54 124 Thessaloniki
tel : +30 2310 996742
fax: +30 2310 991621
e-mail: internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr
http://international-relations.auth.gr/en