Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με τον Δήμο Δρέσδης της Γερμανίας

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.feuerwache-loschwitz.de/verein.html