Γερμανία - Δήμος Δρέσδης

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Δήμος Δρέσδης

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Δρέσδη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Μάιος 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση μετά το πέρας του ενός χρόνου
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Ξ. Σαχίνης, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία αφορά πολιτιστικές ανταλλαγές. Προβλέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή ενός (1) καλλιτέχνη για διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων, με σκοπό την απασχόληση στα αντίστοιχα εργαστήρια(χαρακτικής του ΑΠΘ -Grafikwerstaff Δρέσδης) και η διοργάνωση έκθεσης της συλλογής έργων σε υφιστάμενους χώρους των συμβαλομένων μερών.

Τα έξοδα οδοιπορικών και διατροφής θα βαρύνουν τους ίδιους τους ανταλλασσομένους, ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη φιλοξενία (ΑΠΘ- Ξενώνας Καθηγητών). Κανενός άλλου είδους δαπάνη δεν θα βαρύνει το ΑΠΘ.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: