Βραζιλία - University of Campinas (UNICAMP)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Campinas (UNICAMP)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Βραζιλία
Πόλη: 
Σάο Πάολο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
Ιούνιος 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 Καθ. Κ. Κουτσουμανής - Τμ. Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Οικονομικών Επιστημών
Φυσικής
Χημείας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Βιολογίας
Γεωλογίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Γεωπονίας
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων και έως δύο (2) προπτυχιακών/μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών ερευνητών για διάρκεια έως ένα(1) ακαδημαϊκό έτος. Οι Καθηγητές, Λέκτορες και οι φοιτητές θα αναλαμβάνουν εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών που αφορούν σε οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η αναταλλαγή των φοιτητών θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες (Ν.4009/11, Ν.3685/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κ.ά.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: