ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. - 19.8.2014

Επικείμενη Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας.