Επίσκεψη του Αμερικανού Προξένου στην Θεσσαλονίκη κ. Robert P. Sanders στο Α.Π.Θ. στις 7.9.2014