Ρωσία - Stavropol State Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Stavropol State Medical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Σταυρούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6 / 6 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Δεκ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Οδοντιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών και λεκτόρων για έρευνα και διαλέξεις, καθώς και ανταλλαγές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στη Συμφωνία προβλέπεται ότι, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάζουν την δυνατότητα παροχής δωρεάν διαμονής σε Καθηγητές και φοιτητές, όπως επίσης και την κάλυψη των οδοιπορικών τους εξόδων.

 

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση-μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλόμενων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης- με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες (Ν.4009/11, 3685/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κ.ά).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: