Γαλλία - University "Pierre et Marie Curie"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University "Pierre et Marie Curie"

Συμφωνία Επιστημονικής. Συνεργασίας

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Παρίσι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/7/2001
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011 - Απρίλιος 2014
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Κοντοπούλου - Τμήμα Γεωλογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 μελών ΔΕΠ για 14 μέρες συνολοκά

Ανταλλαγή 2 μεταπτυχιακών φοιτητών

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε