Διεθνή Συνέδρια

International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels (ISRBT2017), 3-9 November 2017, Thessaloniki, Greece

Dear Partners,

 

The School of Civil Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki is organizing an “International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels” (ISRBT2017) in Thessaloniki, next November.

 

All relevant information can be found in our website: http://isrbt.civil.auth.gr/

 

Registrations can be made by filling the registration form which can be found in the following link: http://isrbt.civil.auth.gr/?page_id=29

 

INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE (ISWiB) 2017 – CALL FOR APPLICATIONS

Προς τις Γραμματείες

όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο αρχείο που αφορά πρόσκληση προς προτπυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (έως 30 χρονών) για συμμετοχή στο “The International Student Week”,  που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, 16-24 Ιουλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο: http://iswib.org/index.php

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής (on line) είναι η 28 Φεβρουαρίου 2017.

Invitation for "The Ultimate Sustainable Development Goals Conference"

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Φυσικής

Χημείας

Βιολογίας

Μαθηματικών

Γεωλογίας

Πληροφορικής

Ιατρικής

Φαρμακευτικής

Οδοντιατρικής

Κτηνιατρικής

Γεωπονίας

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πολιτικών Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Χημικών Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κια Μηχανικών Η/Υ

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 

International Student Week in Ilmenau 2017

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Νομικής

- Πολιτικών Επιστημών

 

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία  εκ μέρους της μη κερδοσκοπικής ένωσης φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Technische  Universitaet  Ilmenau της Γερμανίας.

Αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχικούς/ές  φοιτητές /φοιτήτριες για συμμετοχή στο Διεθνές Φοιτητικό Συνέδριο 13th edition-ISWI 2017 (12 – 21 .5.2017). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://2017.iswi.org/

International Congress for Sustainable Industrial Development to be held in Istanbul

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 

  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  • Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Χημικών Μηχανικών
  • Οικονομικών

 

ARC4 Students' Forum in Hangzhou, China

Προς τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Zhejiang University της Κίνας, που αφορά τη διοργάνωση του συνεδρίου ARC4 Students’ Forum με τίτλο: “University-Business Partnerships: Asia and Europe Seeking 21st Century Solutions”, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 23 – 24 Mαρτίου 2015 στην Κίνα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2015.

LEAM conference at UL - East Asia Dynamics. Between Being Regional and Global

Προς τη Γραμματεία του Τμήματος

Πολιτικών Επιστημών

 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο University of Lodz της Πολωνίας, που αφορά τη διοργάνωση του συνεδρίου 11th annual conference of the Lodz East Asia Meeting  με τίτλο: East Asia Dynamics. Between Being Regional and Global, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 – 3 Ιουνίου 2015 στην Πολωνία.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

 

Η Προϊσταμένη

CALL FOR PAPERS - 24th ICMaS 2015, Bucharest

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

     

-     Μηχανολόγων Μηχανικών

-     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

-     Χημικών Μηχανικών

 

 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο University Politehnica of Bucharest της Ρουμανίας, που αφορά τη διοργάνωση του συνεδρίου "24th International Conference on Manufacturing Systems ICMaS 2015", το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 – 13 Νοεμβρίου 2015 στην Ρουμανία.

Σελίδες