Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το National Tsing Hua University της Taiwan στο ΑΠΘ στις 16.10.2019

Στις 16.10.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη τριμελούς αντιπροσωπείας από το National Tsing Hua University της Taiwan με σκοπό να συζητηθούν δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας με το ΑΠΘ. 

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν  από τους:

1. Prof. Yi-Wei Liu, Vice Dean of the College of Science; Professor, Department of Physics

2. Prof. Robin (Chen-Bin) Huang, Associate Vice President for Global Affairs; Professor, Institute of Photonics Technologies

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από Sichuan Province της Κίνας στο ΑΠΘ στις 11.10.2019

Στις 11.10.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 6μελούς αντιπροσωπείας από  την Επαρχία Sichuan της Κίνας, όπου συζητήθηκαν, οι δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Κίνας, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμας, κ. Δ. Κωβαίο.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από:

Jing Shigang, Deputy Director General Science and Technology Department of Sichuan Province

GRE00763.- MEXICO 2020 Call for Merit Scholarships for International Students.

GRE00763.- MEXICO 2020 Call for Merit Scholarships for International Students.

The Embassy of Mexico has the honour to inform that the 2020 Call for Merit Scholarships for International Students offered by the Ministry of Foreign Affairs of Mexico is open. In the bilateral framework, the Call of 2020 offers two (2) scholarships to Greek nationals. It should be pointed out that the final number of scholarships granted will depend on the budgetary availabilities of the Scholarships Program.  

Greek Teachers Wanted for Tianjin Foreign Studies University, China

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δήμητρα Μεντεκίδου
Τηλ. : 2310 991605
internat-rel@auth.gr

Προς

τη Γραμματεία Φιλολογίας
το Γραφείο Διασύνδεσης

Greek Teachers Wanted for Hebei Foreign Studies University, China

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δήμητρα Μεντεκίδου
Τηλ. : 2310 991605
internat-rel@auth.gr

Προς
τη Γραμματεία Φιλολογίας
το Γραφείο Διασύνδεσης

Παράταση προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δήμητρα Μεντεκίδου
Τηλ. : 2310 991605
e-mail:internat-rel@auth.gr

Προς τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2019

Προς
όλα τα μέλη ΔΕΠ

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί πρόσκληση μελών ΔΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2019, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού.
Σας πληροφορούμε ότι για το οικονομικό έτος 2019, υφίσταται δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ. (συνημ. 1)

Σελίδες