Από Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο Stockton University

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς 
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
 
  • Θεολογίας
  • Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
  • Φιλολογίας

Πρόσκληση για συμμετοχή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα International Remote Student Training program at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia: Wave 5

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-  Φυσικής
-  Χημείας
-  Βιολογίας
-  Γεωλογίας
-  Πληροφορικής

Διαδικτυακή δυνατότητα διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας στο People's Friendship University of Russia (RUDN)

Προς όλους τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί φοιτητές,

Προωθούμε παρακάτω αλληλογραφία από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο RUDN της Ρωσίας, σχετικά με προσφορά εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας:

On behalf of Larisa Efremova, Vice-rector for international activities of RUDN University, We would like to present to you  – as a privileged partner of our University – an exclusive offer for your students to learn and improve their Russian language skills on our Digital Pre-University Faculty. 

Πανεπιστήμιο Κολωνίας: Υποτροφίες για Θερινό Σχολείο με θέμα "Διαδικασίες Διαμόρφωσης Γνώμης στις Ψηφιακές Δημοκρατίες"

Προς

τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ          

Σας διαβιβάζουμε αλληλογραφία, με τα συνημμένα της, που περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, σχετικά με Θερινό Σχολείο με θέμα "Διαδικασίες Διαμόρφωσης Γνώμης στις Ψηφιακές Δημοκρατίες". Το σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των σχολών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι: 26 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση μαθημάτων και διδασκαλία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Master of Public Administration in the Post-Crisis Era» του Euro-Mediterranean University (EMUNI)

Το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο (EMUNI) αναπτύσσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Master of Public Administration in the Post-Crisis Era, προσφερόμενο εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει 60 ECTS.
 
Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:
• Σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές στη δημόσια διοίκηση με έμφαση στις αναδυόμενες τάσεις μετά τον Covid-19 σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σελίδες