Από Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Έναρξη Προγραμμάτων Master στην Αγγλική γλώσσα στο Dagestan State University, Russia

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Ψυχολογίας
-Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Νομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Πληροφορικής
-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κών Υπολογιστών

 

2 Scholarships for the Summer 2019 Chinese Culture Summer Program from Shanghai International Studies University

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φιλολογίας
- Αγγλικής  Φιλολογίας
- Γαλλικής  Φιλολογίας
- Γερμανικής Φιλολογίας
- Ιταλικής  Φιλολογίας
- Πληροφορικής
- Νομικής
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Επιστημών
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

-AUTh- mail- news
-AUTh facebook

Υποτροφίες - Harvard Summer Program στην Ελλάδα, Ιούλιος 2019

Προς

τις Γραμματείες
των Τμημάτων:

 - Φιλολογίας
- Ιστορίας και Αρχαιολογίας
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

- Ψυχολογίας
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Θεολογίας
- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

2019 Chinese Government Scholarships for postgraduate studies at Beihang University

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Beihang University, Κίνας.

Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών της Κινεζικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University.

 

Προς τις
Γραμματείες των Τμημάτων:

Announcement: BEIHANG International Summer School 2019

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
- Νομικής
- Οικονομικών Επιστημών
- Φυσικής
- Χημείας
- Πληροφορικής
- Πολιτικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Χημικών Μηχανικών

 

Κοινοποίηση:

   - AUTh- facebook 
   - AUTH news

 

3rd International Symposium of Scientific Journals of Trakya University

Προς τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Σας προωθούμε πρόσκληση (με συνημμένο αρχείο) του Balkan Universities Association για συμμετοχή στο «3rd International Symposium of Scientific Journals», που θα διεξαχθεί στο Trakya University στις 4-6 Δεκεμβρίου 2018.

Σας παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για σπουδές στο The Education University of Hong Kong (EdHUK) της Κίνας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διοργάνωση Workshop από το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών της Ρωσίας στο ΑΠΘ, 3 - 8.10.2018

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών – Peoples’ Friendship University – RUDN της Μόσχας, διοργανώνεται στο διάστημα από 3-8 Οκτωβρίου 2018  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης workshop, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις των δύο Ιδρυμάτων αναφορικά με τις προοπτικές συνεργασίας τους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Για το σκοπό αυτό έχει προσκληθεί 12μελής αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Αντιπρύτανη καθ. Larisa Efremova.

 

Σελίδες