Από Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

The University of Massachusetts Boston - Incoming Exchange studies: Fall 2020- Spring 2021- Information, Application, Deadlines

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:
• Ιστορίας & Αρχαιολογίας
• Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
• Ψυχολογίας
• Οικονομικών Επιστημών
• Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
• Πολιτικών Επιστημών
• Νομικής
• Μαθηματικών
• Φυσικής
• Χημείας
• Βιολογίας
• Γεωλογίας
• Πληροφορικής
• Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
• Ιατρικής
• Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
• Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοινοποίηση:

• AUTh news
• AUTh Facebook

Έξι (6) υποτροφίες από το Harvard University's Center for Hellenic Studies των ΗΠΑ, σε άριστους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων για συμμετοχή σε Διεθνές Συμπόσιο.

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
• Φιλολογίας
• Ιστορίας και Αρχαιολογίας
• Νομικής
• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών
Κοινοποίηση:
-AUTh- mail- news
-AUTh facebook

Chiba University, Japan: Application for studies 2020-2021 (2020 fall and 2021 spring)

Προς τις Γραμματείες
των Τμημάτων:
-              Νομικής
-              Οικονομικών Επιστημών
-              Iστορίας & Αρχαιολογίας
-              Ψυχολογίας
-              Φυσικής
-              Χημείας
-              Πληροφορικής
-              Μαθηματικών
-              Βιολογίας
-              Γεωλογίας
-              Ιατρικής
-              Φαρμακευτικής
-              Γεωπονίας
-              Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
-              Πολιτικών Μηχανικών

2 scholarships for the Chinese Culture Summer Program 2020 at Shanghai International Studies University, China

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Φιλολογίας
-Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-Πληροφορικής
-Νομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Πολιτικών Επιστημών
-Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
-Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

-AUTh- mail- news
-AUTh facebook

Προκήρυξη για σπουδές στο York University του Toronto Καναδά, ακαδ. έτος 2020-21

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φιλολογίας
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
- Ιστορίας και Αρχαιολογίας
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Επιστημών
- Γεωλογίας
- Φυσικής
- Χημείας
- Πληροφορικής
- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Χημικών Μηχανικών

Invitation for participation to the 2020 "One Belt and Road" Law School Student Forum, from China University of Political Science and Law, Beijing

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Νομικής
-Πολιτικών Επιστημών
-Οικονομικών Επιστημών

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της από το China University of Political Science and Law της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.
Αφορά πρόσκληση στο 2020 "Belt and Road" Law School Student Forum με τίτλο:"Discussing on the Rule of Law, Focusing on the Future of Us", το οποίο θα πραγματοποιηθεί 27-30 Απριλίου 2020 στην Κίνα.

7th International Summer School 2020, Beihang University, Beijing, China

Προς 
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
- Νομικής
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Επιστημών
- Φυσικής
- Χημείας
- Πληροφορικής
- Βιολογίας
- Ιατρικής
- Πολιτικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Χημικών Μηχανικών

Κοινοποίηση:
• AUTh- facebook 
• AUTH news

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Hong Kong

Από Πανεπιστήμια του Χόνγκ Κόνγκ παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητές του ΑΠΘ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: www.grad.edu.hk

 

Σελίδες