Από Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Invitation – BEIHANG International Summer School 2018

Προς τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

-Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

- Νομικής

- Οικονομικών Επιστημών

- Φυσικής

- Χημείας

- Πληροφορικής

- Πολιτικών Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

 

Κοινοποίηση:

 • AUTh- facebook
 • AUTH news

 

CHS Fellowships in collaboration with AUTH’s Department of Classics 2018

Subject: CHS Fellowships in collaboration with AUTH’s Department of Classics 2018

 

Center for Hellenic Studies in Greece

View this email in your browser

 

         

 

 

INVITATION TO APPLY FOR FELLOWSHIPS 
IN HELLENIC STUDIES FOR PHD HOLDERS FROM AUTH 

Δυνατότητα διδασκαλίας σε θερινό πρόγραμμα του BFSU, Πεκίνο, Κίνα - για καθηγητές

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 

 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας & Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 • Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Νομικής
 • Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beijing Foreign Studies University (BFSU) της Κίνας, περιήλθε η συνημμένη ανακοίνωση.

Ημερίδα Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με το Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος  επιστημονικής συνεργασίας  του ΑΠΘ με το Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας με τίτλο The Mediterranean Hot-Spot: Challenges and Responses in a Changing Environment”
χρηματοδοτούμενο από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  (DAAD) πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, μία Ημερίδα Εργασίας   με θέμα:

Apply Now: 2018-19 Fellowships in Hellenic Studies

From: Center for Hellenic Studies <fellowships@chs.harvard.edu>
Reply-To: <fellowships@chs.harvard.edu>
Date: Thursday, September 14, 2017 at 10:54 AM
To: "achillesga@outlook.com" <achillesga@outlook.com>
Subject: Apply Now: 2018-19 Fellowships in Hellenic Studies

 

Application open for Exchange Program at Beihang University (Spring 2018)

Προς τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Νομικής

- Οικονομικών Επιστημών

- Φυσικής

- Χημείας

- Πληροφορικής

- Πολιτικών Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

 

Κοινοποίηση:

 • AUTh- facebook

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της.

UNAM - CONVOCATORIA PRIMAVERA 2018- SPRING 2018 CALL FOR APPLICATIONS

Προς τις Γραμματείες

των Τμημάτων:

 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 • Πολιτικών Μηχανικών

 

Announcement for Cool Japan Program 2017 winter - Chiba University, Japan

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Νομικής

- Οικονομικών Επιστημών

- Ιστορίας & Αρχαιολογίας

- Ψυχολογίας

- Φυσικής

- Μαθηματικών

- Χημείας

- Βιολογίας

- Γεωλογίας

- Πληροφορικής

- Πολιτικών Μηχανικών

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

- Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης

- Παιδαγωγικό  Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

- Ιατρικής

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών στο International Department του Ukhta State Technical University της Ρωσίας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Οικονομικών Επιστημών

Γεωλογίας

Χημείας

Πληροφορικής

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Πολιτικων Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χημικών Μηχανικών

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Ukhta State Technical University παραλήφθηκε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Harvard University's Center for Hellenic Studies Fellowships with AUTH’s Department of Classics 2017

Center for Hellenic Studies in Greece

View this email in your browser

 

         

 

 

CHS Fellowships in collaboration with
AUTH’s Department of Classics 2017

 

Σελίδες