Από Διεθνείς Φορείς

Κάλεσμα για προτάσεις έργων ανοικτού κώδικα στο Google Summer of Code 2021

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα καταθέσει αίτηση να συμμετέχει και στο φετινό  πρόγραμμα

Ανακοίνωση διοργάνωσης τριών διεθνών διαγωνισμών: WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS (Photo Contest of SUN) και S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021, από το Silk Road Universities (SUN) Network

Προς τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ
 
Κοινοποίηση:
 
- AUTH - news

Community Partnership Engagement - EU & African Union online hackathon

Dear Aristotle University of Thessaloniki,

The African Union in collaboration with Smart Africa, Garage48, and Team Europe (Finland, Luxembourg, Estonia, and Ireland) are organizing an online 72-hour hackathon under the theme EU: Africa The Post Crisis Journey.

The hackathon shall take place from the 10th to 13th December 2020. The main goal of the hackathon is to mobilize African and EU tech communities to find solutions to the problems that COVID-19 has exposed. 

Ένταξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Institute of International Education Network.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εντάχθηκε ως μέλος στο Δίκτυο Institute of International Education Network.

Ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο: “Colors of the Silk Roads” PHOCOS 2020

Προς τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:

AUTH news
AUTH facebook

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο: “Colors of the Silk Roads” PHOCOS 2020, στον οποίο προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Σελίδες