Από Διεθνείς Φορείς

Community Partnership Engagement - EU & African Union online hackathon

Dear Aristotle University of Thessaloniki,

The African Union in collaboration with Smart Africa, Garage48, and Team Europe (Finland, Luxembourg, Estonia, and Ireland) are organizing an online 72-hour hackathon under the theme EU: Africa The Post Crisis Journey.

The hackathon shall take place from the 10th to 13th December 2020. The main goal of the hackathon is to mobilize African and EU tech communities to find solutions to the problems that COVID-19 has exposed. 

Ένταξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Institute of International Education Network.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εντάχθηκε ως μέλος στο Δίκτυο Institute of International Education Network.

Ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο: “Colors of the Silk Roads” PHOCOS 2020

Προς τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:

AUTH news
AUTH facebook

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο: “Colors of the Silk Roads” PHOCOS 2020, στον οποίο προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

[Dialogos-Uni] Dialogos / Newsletter Gallo-Ellinikis Epistimonikis Synergasias - Dec. 2019

Προς
τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Σας προωθούμε το ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2019 της Γαλλικής Πρεσβείας -Τμήμα Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής
Συνεργασίας, που περιέχει πληροφορίες για ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα διδακτορικών σπουδών, υποτροφίες κ.λ.π.
Σας παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship Program): Προκήρυξη 4ου Κύκλου, Ανακοινώθηκαν οι επιλεγέντες του 3ου Κύκλου.

Το Greek Diaspora Fellowship Program (GDFP) ανακοίνωσε τα επιλεγμένα ελληνικά πανεπιστήμια και υποτρόφους για τον 3ο Κύκλο. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αντίστοιχα του 1ου Κύκλου και του 2ου Κύκλου.

IAU Lynx - International, regional and national HE news at a glance

Προς

τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Σας προωθούμε το ενημερωτικό δελτίο από το International Association of Universities στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, που περιέχει πληροφορίες για τα τελευταία νέα και τις δράσεις της IAU.

Σας παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ.

EUA Newsletter 8/2019 - High-level Commission meeting, Growing R&I funding campaign, Learning and teaching videos

Προς
τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Σας πληροφορούμε ότι στην ηλεκτρονική εφημερίδα της 18ης Οκτωβρίου 2019, της EUA (European University Association), στην οποία το Α.Π.Θ. είναι μέλος, έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία νέα της (εκδηλώσεις, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, κ.τ.λ.)
Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση,

[Dialogos-Uni] Dialogos / Newsletter Gallo-Ellinikis Epistimonikis Synergasias - Oct. 2019

Προς
τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Σας προωθούμε το ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2019 της Γαλλικής Πρεσβείας Τμήμα Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής
Συνεργασίας, που περιέχει τα πληροφορίες για ημερίδες,συνέδρια,προγράμματα διδακτορικών σπουδών, υποτροφίες κ.λ.π.
Σας παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Σελίδες