Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας, που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με 108 ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport
Πανεπιστήμιο: Agricultural University of Tirana
Πανεπιστήμιο: University of Tirana
Πανεπιστήμιο: Academy of Arts in Tirana
Πανεπιστήμιο: Yerevan State University
Πανεπιστήμιο: Yerevan State Medical University
Πανεπιστήμιο: La Trobe University
Πανεπιστήμιο: Paris Londron University of Salzburg
Πανεπιστήμιο: University St. Kliment Ohridski
Πανεπιστήμιο: Varna Medical University
Πανεπιστήμιο: Buglarian Academy of Sciences
Πανεπιστήμιο: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo in Bulgaria , Institute of Orthodox Theology St. Sergius of Radonezh in Paris
Πανεπιστήμιο: Medical University-Sofia
Πανεπιστήμιο: Francois - Rabelais University
Πανεπιστήμιο: University "Pierre et Marie Curie"
Πανεπιστήμιο: Institut National Polytechnique de Grenoble - Μνημόνιο Συνεργασίας
Πανεπιστήμιο: TIME (Top Industrial Manager for Europe) NETWORK
Πανεπιστήμιο: Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Πανεπιστήμιο: University of Strasburg
Πανεπιστήμιο: University Charles De Gaulle - Lille III
Πανεπιστήμιο: University Paul Valery - Montpellier
Πανεπιστήμιο: University of Leipzig
Πανεπιστήμιο: University of Cologne
Πανεπιστήμιο: University of Bayreuth
Πανεπιστήμιο: Ludwing - Maximilians University
Πανεπιστήμιο: University of Veterinary Medicine Hannover
Πανεπιστήμιο: Julius Maximilians Universitat-Wurzburg
Πανεπιστήμιο: Telavi State University
Πανεπιστήμιο: Ecole Polytechnique Federal de Lausanne
Πανεπιστήμιο: Cardiff University
Πανεπιστήμιο: Georgia State University
Πανεπιστήμιο: New York University
Πανεπιστήμιο: University of Colorado at Denver and Health Sciences Center
Πανεπιστήμιο: Texas A&M University
Πανεπιστήμιο: Colorando State University
Πανεπιστήμιο: University of Central Oklahoma
Πανεπιστήμιο: University of Massachusetts Lowell
Πανεπιστήμιο: North Dakota State University
Πανεπιστήμιο: Southern Illinois of Carbondale
Πανεπιστήμιο: Kent State University
Πανεπιστήμιο: Hellenic College / Holly Cross - Greek Orthodox School of Theology
Πανεπιστήμιο: University of Okayama
Πανεπιστήμιο: University of Dublin
Πανεπιστήμιο: Jordan University of Science and Technology
Πανεπιστήμιο: Universitat Polytecnica de Catalunya
Πανεπιστήμιο: Universidad Polytecnica de Madrid
Πανεπιστήμιο: University of Basilicata
Πανεπιστήμιο: Universita IUAV di Venezia
Πανεπιστήμιο: Il Politecnico di Milano
Πανεπιστήμιο: Kazakh National Pedagogical University
Πανεπιστήμιο: University of Manitoba
Πανεπιστήμιο: University of York
Πανεπιστήμιο: Ryerson University
Πανεπιστήμιο: Chinese Academy of Social Sciences
Πανεπιστήμιο: Beijing Institute of Education
Πανεπιστήμιο: Beijing Foreign Studies University
Πανεπιστήμιο: China University of Political Science and Law
Πανεπιστήμιο: University of Zagreb
Πανεπιστήμιο: Ministry of Agriculture and National Resources
Πανεπιστήμιο: University of Cyprus
Πανεπιστήμιο: State Byelorussia University & State Technological University
Πανεπιστήμιο: Universiti Kebangsaan Malaysia - Μνημόνιο Συνεργασίας
Πανεπιστήμιο: Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Πανεπιστήμιο: The Institute of Sharia Sceinces of the Sultanate of Oman
Πανεπιστήμιο: 'ATOMKI" Institute of Nuclear Research
Πανεπιστήμιο: Donetsk State National University
Πανεπιστήμιο: Ivan Franko National University of Lviv
Πανεπιστήμιο: Odessa National "I.I. Mecnikov" State University
Πανεπιστήμιο: National Taurida "V. Vernandsky" University
Πανεπιστήμιο: Kiev National "Taras Schevchenko" University
Πανεπιστήμιο: Lviv National Academy of Arts
Πανεπιστήμιο: Gdansk University of Technology
Πανεπιστήμιο: University Adama Mickiewicza
Πανεπιστήμιο: University of Lodz
Πανεπιστήμιο: University of Silesia
Πανεπιστήμιο: AGH University of Science and Technology
Πανεπιστήμιο: Polish Academy of Sciences
Πανεπιστήμιο: Lucian Blaga University of Sibiu
Πανεπιστήμιο: "Stefan cel Mare" University of Suceana
Πανεπιστήμιο: University of Craiova
Πανεπιστήμιο: Gheorghe Asachi Technical University of Ias
Πανεπιστήμιο: University Al. I. Cuza
Πανεπιστήμιο: University of Babes - Bolyai
Πανεπιστήμιο: University of Bucharest
Πανεπιστήμιο: University Polytechnica Bucharest
Πανεπιστήμιο: Moscow State Institute of International Relations
Πανεπιστήμιο: Lomonosov Moscow State University
Πανεπιστήμιο: Joint Institute for Nuclear Research
Πανεπιστήμιο: Kuban State University
Πανεπιστήμιο: Izhevsk State Medical Academy
Πανεπιστήμιο: University of Belgrade
Πανεπιστήμιο: University of Arts in Belgrade
Πανεπιστήμιο: University of Kragujevac
Πανεπιστήμιο: University of Novi-Sad
Πανεπιστήμιο: Constantine the Philosopher University
Πανεπιστήμιο: Comenius University
Πανεπιστήμιο: University of Canakkale
Πανεπιστήμιο: Istanbul Technical University
Πανεπιστήμιο: Namik Kemal University
Πανεπιστήμιο: Mimar Sinan Fine Arts University
Πανεπιστήμιο: Koc University, Istanbul – Turkey (Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας)
Πανεπιστήμιο: Trakya University
Πανεπιστήμιο: Charles University