Ποιοί είμαστε

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για θέματα διεθνών σχέσεων  και αποτελεί τον συνδετικό ιστό  του  Α.Π.Θ. με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως. Σκοπός του είναι να υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο για να αναπτύξει ισχυρή παρουσία και αναγνώριση στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.