Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας

Προς

τις Γραμματείες

όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

 

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεθνή κοινοβουλευτική υποτροφία του Γερμανικού Κοινοβουλίου για πτυχιούχους από την Ελλάδα.

Η υποτροφία καλύπτει μηνιαία αποζημίωση 500 €, δωρεάν διαμονή, ασφαλιστική κάλυψη και έξοδα μετάβασης και επιστροφής από το Βερολίνο.

Η υποτροφία αφορά πρακτική εργασία στα γραφεία Γερμανών βουλευτών και παρακολούθηση σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε Πανεπιστήμια του Βερολίνου.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και έντυπο αίτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

 

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/griechenland/285732

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2015.

Παρακαλούμε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας και ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

             http://www.auth.gr

 

Μετά από έγκριση της Πρυτανείας προωθείται μήνυμα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ
---------

Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω μήνυμα, με συνημμένo το δελτίο τύπου (ελληνικά/γερμανικά) της Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, σχετικά με υποτροφία πραγματοποίησης 5μηνης (Μάρτιος-Ιούλιος) πρακτικής άσκησης, σε συνδυασμό με παρακολούθηση πανεπιστημιακών σεμιναρίων και εδκηλώσεων, χρηματοδοτούμενη από την Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας.

Οι υποτροφία αφορά πτυχιούχους έως 30 ετών με άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Η υποτροφία χορρηγεί μηναίο επίδομα 500 Ευρώ, δωρεάν διαμονή, ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης, καθώς και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης από και προς Βερολίνο.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/griechenland/285732

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου 2015 στην Πρεσβεία στην Αθήνα.

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αεπυθύνονται στο τηλέφωνο: 210 7285307 ή στο email: info@athen.diplo.de

--------------------------------------------

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες,

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο Δελτίο Τύπου της Γερμανικής Πρεσβείας σχετικά με τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής για πτυχιούχους από την Ελλάδα στην γερμανική και ελληνική γλώσσα.

Παρακαλούμε για την προώθηση των παραπάνω πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου 2015.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Elena Vezyroglou

_____________________________________________________________________________

Deutsches Generalkonsulat Thessaloniki, Leoforos Megalou Alexandrou 33, GR-54641 Thessaloniki

Tel.: 0030-2310-25 11 20 (direkt: -23) Fax: 0030-2310-24 03 93

E-Mail: info@thessaloniki.diplo.de , www.thessaloniki.diplo.de

 

 

Institution: 
Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας
Expiration Date of Submission: 
Wednesday, 15 July, 2015 - 11:15
Type of Scholarship: 
Scholarship
Type of mobility: 
Outbound Students
Location of Scholarship: 
Abroad
Origin of Students: 
Greek Students
Schools of AUTH: 
School of Theology
School of Pastoral and Social Theology
School of Philology
School of History and Archaeology
School of Philosophy and Pedagogy
School of Psychology
School of English Language and Literature
School of French Language and Literature
School of German Language and Literature
School of Italian Language and Literature
School of Mathematics
School of Physics
School of Chemistry
School of Biology
School of Geology
School of Informatics
School of Law
School of Economics
School of Political Sciences
School of Civil Engineering
School of Architecture
School of Rural and Surveying Engineering
School of Mechanical Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
School of Chemical Engineering
School of Urban-Regional Planning and Development Engineering
School of Visual and Applied Arts
School of Music Studies
School of Drama
School of Film Studies
School of Primary Education
School of Early Childhood Education
Faculty of Agriculture
Faculty of Medicine
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Dentistry
Faculty of Forestry and Natural Environment
School of Journalism and Mass Media Studies
School of Physical Education and Sports Science
School of Physical Education and Sports Science in Serres
School of Pharmacy