Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Beihang University, Κίνας. Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Beihang University.

Προς τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Νομικής

- Οικονομικών Επιστημών

- Φυσικής

- Χημείας

- Πληροφορικής

- Πολιτικών Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

 

Κοινοποίηση:

  • AUTh- mail –news
  • AUTh- facebook

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της.

Αφορά προκύρηξη εκ μέρους του Κινεζικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, δύο (2) υποτροφιών, που απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους του ΑΠΘ, για απόκτιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Οι υποτροφίες θα είναι πλήρεις και θα καλύπτουν δίδακτρα, διαμονή, έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κίνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενες/νοι από τα συνημμένα αρχεία.

 

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, γρφ. 10).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων υποψηφίων και θα αποστείλει τις αιτήσεις τους κατόπιν στο Beihang University, αρμοδίως, το οποίο και θα προβεί σατην τελική επιλογή.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πτυχιούχων και μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

H Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

          http://www.auth.gr

 

 

From: Gao Yuan [mailto:gaoyuan@buaa.edu.cn]
Sent: Thursday, December 22, 2016 11:44 AM
To: vice-rector-ac
Cc: AUTh International Relations Dept
Subject: Postgraduate programs at Beihang supported by Chinese Government Scholarship

 

Dear Prof. Ariadni Stogiannidou,

 

Greeting from Beihang University!

 

Please find enclosed a letter from Prof. LI Deyu, the new Director of the International Division and professor of Biomedical Engineering. 

We are pleased to send you the Information for Postgraduate Programs at Beihang University 2017. 

 

You students are welcome to study at Beihang for Master’s or doctoral degrees under the support of Chinese Government Scholarship.

Best regards,
Yuan

 

GAO Yuan (Mr.)
International Program Manager
International Division
Beihang University (BUAA) 
37 Xueyuan Road, Haidian District 
Beijing 100191, P. R. China 
Tel: +86 (10) 8231 5847 
Fax: +86 (10) 8232 8036
Email: gaoyuan@buaa.edu.cn