Υποτροφίες - International Summer School του Beihang University, Κίνας.

Προς τις Γραμματείες

των Τμημάτων:

 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Νομικής

 Πολιτικών Επιστημών

 Οικονομικών Επιστημών

 Φυσικής

 Χημείας

 Πληροφορικής

 Μαθηματικών

Βιολογίας

 Πολιτικών Μηχανικών

 Χημικών Μηχανικών

 Μηχανολόγων Μηχανικών

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα μας η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά την διοργάνωση του International Summer School (3-28.7.2017) και απευθύνεται σε προπτυχιακές/κούς φοιτήριες/ φοιτητές .

Υφίσταται δυνατότητα χορήγησης και υποτροφίας από το εν λόγω Πανεπιστήμιο, η οποία θα καλύπτει απαλλαγή από τέλη εγγραφής και διδάκτρων, διαμονή, διατροφή, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, έξοδα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος.

Οι λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο καθώς και στον δικτυακό τόπο: http://summer.buaa.edu.cn 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων On line είναι η 7η Απριλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ολοκληρώσουν  την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους προς το Beihang University, θα πρέπει να επισυνάψουν και μία βεβαίωση στην Αγγλική που να βεβαιώνει ότι έχουν την φοιτητική ιδιότητα στο ΑΠΘ έως τέλη Ιουλίου 2017.

Για αυτήν την βεβαίωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοινα απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (e-mail: internat <mailto:internat-rel@auth.gr> -rel@auth.gr )

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων προπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματός σας  και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας.

H Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email:  <mailto:internat-rel@auth.gr> internat-rel@auth.gr

 <http://www.auth.gr> http://www.auth.gr

From: Summer School [mailto:iss@buaa.edu.cn]

Sent: Thursday, January 19, 2017 8:27 AM

To: internat-rel@auth.gr

Subject: BEIHANG International Summer School 2017_Admission Brochure-三折页

Dear colleagues,

Greetings from BEIHANG University (BUAA)!

In the summer of 2017, BEIHANG University will hold the International Summer School from July 3 to July 28. This is the fourth time we run the summer school program. Our summer school is intended for currently enrolled undergraduate students all over the world.

The admission brochure can be found in the attachment of this email or in the “Notice” section on our website: summer.buaa.edu.cn. This year, we offer scholarships to admitted international students. Applicants are supposed to register and apply online before April 7, 2017. Please visit our website for more information.

In order to finish their application, students will have to upload a certificate provided by their home university confirming their full-time undergraduate student identity valid to (no later than) the end of July, 2017. So they might need your help, dear colleagues. Thank you in advance!

Best wishes,

International Summer School Office

BEIHANG University (BUAA)

No.37 Xueyuan Road, Haidian District

Beijing 100191, P. R. China

Tel: +86 (10) 8233 8501