Συνεργασία ΑΠΘ με το Α&Μ ΤΕΧΑΣ UNIVERSITY Εγκαίνια Κέντρου ΄Ερευνας και Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών στο ΑΠΘ