Τρεις (3) Υποτροφίες για διδακτορικές Σπουδές από το University of Science and Technology of China (USTC)