ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς:

τους κ.κ. Κοσμήτορες των Σχολών,

τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες

όλων των Τμημάτων

του Α.Π.Θ.

 

Κοινοποίηση:

  •           AUTh- mail- news
  •           AUTh facebook

 

Θέμα: «Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017».

 

Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π.: 32237/Z1/28-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, που περιήλθε σήμερα στο Τμήμα μας και αφορά στην Προκήρυξη τριάντα έξη  (36) θέσεων για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής για το έτος 2017.

Στο πρόγραμμα αυτών των μορφωτικών ανταλλαγών συμμετέχουν οι χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κροατία, Μαρόκο, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία και Τυνησία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
  • Το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.)
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες

των Πανεπιστημίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1. να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ,  έως την Παρασκευή 17η  Μαρτίου  2017

ή

  1. να καταθέσουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ μέχρι και την 17η Μαρτίου 2017.

 

Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων επιστημόνων θα αποσταλούν από το ΥΠ.ΠΕ.Θ. – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, την διαδικασία υποβολής αίτησης και την οικονομική κάλυψη από ελληνικής πλευράς, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την συνημμένη αλληλογραφία.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών του Τμήματός σας, με την πληροφορία ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

H Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en