Δυνατότητα σπουδών στο Beihang University, Κίνας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ

Προς τους κ.κ. Προέδρους και

τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Νομικής

- Οικονομικών Επιστημών

- Φυσικής

- Χημείας

- Πληροφορικής

- Πολιτικών Μηχανικών

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Χημικών Μηχανικών

Κοινοποίηση:

    AUTh- facebook

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της.

Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του Κινεζικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, για δυνατότητα σπουδών ενός ή δύο εξαμήνων, προπυχιακών φοιτητριών/φοιτητών του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο Beihang University.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενες/νοι τόσο από τα συνημμένα αρχεία, όσο και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρατίθεται παρακάτω.

Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο της Συμφωνίας όπου αναγράφονται οι όροι που διέπουν την συγκεκριμένη ανταλλαγή φοιτητών.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 3 Απριλίου 2017, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, γρφ. 10).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα αποστείλει τις αιτήσεις τους κατόπιν στο Beihang University, αρμοδίως, το οποίο και θα προβεί στην τελική επιλογή.

Πληροφορίες:

κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Τηλ. : 2310 995307

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητριών/φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

H Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

          http://www.auth.gr

 

From: Gao Yuan [mailto:gaoyuan@buaa.edu.cn]
Sent: Wednesday, March 08, 2017 11:17 AM
To: 高源
Subject: Application Open for Exchange Studies at Beihang University (2017 Autumn Semester)

Dear Partners,

Warm greetings from Beihang University!

The application for exchange studies at Beihang University is now open and the application procedure is posted on our NEW website.

We would be grateful if you could share the link (http://global.buaa.edu.cn) with your colleagues and students.

On the page dedicated to “Student Exchange”(http://global.buaa.edu.cn/Study_with_Us/Exchange_Programs.htm ),

you may download our Fact Sheet, English Course Catalogues, Research Projects, and so forth.

For students coming to Beihang in September 2017, I look forward to receiving the student's complete application documents by April 15.

In addition, please also send me the recommendation list by the same deadline.

For further communications regarding student exchange, please don't hesitate to write directly to me.

Thank you very much and I wish you a big success in the new semester!

Best regards,

Yuan

GAO Yuan (Mr.)
International Program Manager
International Division
Beihang University (BUAA)
37 Xueyuan Road, Haidian District
Beijing 100191, P. R. China
Tel: +86 (10) 8231 5847
Fax: +86 (10) 8232 8036
Email: gaoyuan@buaa.edu.cn

Website: http://global.buaa.edu.cn