Κίνα - Chang'an University

University name: 
Chang'an University

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας και

Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών

Country: 
China
City: 
Σιαν
Date of initial signing: 
11 / 4 / 2017
Duration of Agreement: 
2020 - Σεπτ. 2023
Contact Person: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Scientific coordinator: 

Ομ. Καθ. κ. Ε. Λιβιεράτος - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθ. κ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Participating Faculties and Schools: 
Φιλολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Γεωλογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
ΤΕΦΑΑ
Δημοσιγραφίας και ΜΜΕ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Partners' Obligations: 

Ανάπτυξη Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια με βαρύτητα  στο πεδίο ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, γεφυρώνοντας ανθρωπιστικά θέματα με αντίστοιχα θέματα τεχνολογιών.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησηςκαι εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/111, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα μέλη ΔΕΠ θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης της διαμονής τους.

10_9_2020 : Υπογραφή ειδικής Συμφωνίας Ανταλλαγών φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών). Ανταλλαγή κατ'έτος ενός (1) φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος ή δύο (2) για ένα εξάμηνο έκαστος.
Οι ανταλλασσόμενοι θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα επωμίζονται το κόστος των οδοιπορικων εξόδων, της διαμονής, της διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής τους ασφάλισης. 
Η διάρκεια ισχύος της θα είναι ίδια με αυτή της κύριας Συμφωνίας.

 

First Agreement: 
Last Renewal of Agreement: