Δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών στο International Department του Ukhta State Technical University της Ρωσίας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Οικονομικών Επιστημών

Γεωλογίας

Χημείας

Πληροφορικής

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Πολιτικων Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χημικών Μηχανικών

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Ukhta State Technical University παραλήφθηκε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Αφορά ανακοίνωση για δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών στο International Department του προαναφερόμενου Πανεπιστημίου. Η διάρκεια μπορεί να κυμανθεί από 2 εβδομάδες έως 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο link: http://en.ugtu.net/internship-international-department

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών του Τμήματός σας.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου-Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr                                                                                                                                              

           http://international-relations.auth.gr/

 

-------- Original Message --------

Subject:

Internship program at Ukhta State Technical University

Date:

Thu, 29 Jun 2017 16:26:31 +0300

From:

Edmund Osei-Bonsu <interustu@gmail.com>

To:

rector-secretary@auth.gr

 

Dear Sir/Madam,

 

My name is Edmund Osei-Bonsu, a project manager at the International department of Ukhta State Technical University. Ukhta State Technical University aims to continue a cooperation with mutual benefits between our university and your university. We would like to suggest to the students and graduates of your university the opportunity to undergo internship programs at USTU International Department.

 

Internships at the International Department of Ukhta State Technical University has been of great benefits for the students. This internship program aim at providing the interns the ability to realize their talents and skills, enhance their professional skills for their future career and the opportunity to delve into Russian culture. The internship program is mainly directed towards the cooperation with companies and universities all around the world, including oil and gas companies and universities, international relations and collaboration, organizing work and work with international students, language internships and cultural exchanges, paperwork management, media marketing (mass media work, journalism) and IT (web design, content management, proof reading, web master, etc.). Interns at Ukhta State Technical university gain many advantages such us an individual internship plan according to their direction of study, working on international projects, accommodation and services for free (negotiable), participating in university/regional/trans-regional seminars, festivals, conferences, etc.

 

This internship can be useful to students, who need to get international work experience, culture exchange, see a new country and work in a team. Especially, it is important for future specialists of International relations, Journalism, management, information technology, communication and media studies and Russian language studies etc. 

 

Students from your university are always welcome to undergo internship programs at USTU at period of time suitable for them. More information about the internship can be found here. We would like you to consider this proposal and inform your students and study departments who will be interested in international experience.

 

Please confirm if you receive the email.

Thank you!

 

--

With best regards, Edmund Osei-Bonsu.
Project manager, International department, Ukhta State Technical University.
Office phone: +7 8216 774-556, сell phone: +7 90486 48-556 (WhatsApp, Telegram)

 

 

 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com