Προκήρυξη υποτροφιών - Stavros Niarchos Foundation - York University, Canada

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη υποτροφιών του Stavros Niarchos Foundation για προπτυχιακές σπουδές στο York University του Καναδά, στο πλαίσιο υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής συνεργασίας.

Προς τους κ.κ. Προέδους και
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φιλολογίας
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
- Ιστορίας και Αρχαιολογίας
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γαλλικής Γλώσσας  Φιλολογίας
- Γερμανικής Γλώσσας Φιλολογίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Επιστημών
- Γεωλογίας
- Πληροφορικής
- Φυσικής
- Χημείας
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Χημικών Μηχανικών

Κοινοποίηση:
mail-news
AUTh facebook

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το York University, του Τορόντο, Καναδά, προσφέρονται υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ για σπουδές ενός ή δύο εξαμήνων στο York University. Η χρηματοδοτούμενη διάρκεια σπουδών ανέρχεται συνολικά σε 4 εξάμηνα, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019 (Winter Term: Ιανουάριος- Απρίλιος 2019).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 19/10/2018, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ( έως την ώρα: 12 μεσημβρινή, ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως, γρφ.10).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το συνημμένο αρχείο και την ιστοσελίδα: https://yorkinternational.yorku.ca/visiting-students/coming-to-yorku-on-...

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων φοιτητών, θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο Πανεπιστήμιο του York, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.

Πληροφορίες:
κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ. : 2310 995307

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων προπτυχιακών φοιτητών και την ανάρτηση μαζί με τα σχετικά συνημμένα στην ιστοσελίδα και στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ:+ 30 2310 991621