Διοργάνωση δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων κινεζικής γλώσσας, από το Shanghai Lixin Universityof Accounting and Finance, της Κίνας

Προς

τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:

  • AUTH news
  • AUTH facebook

 Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση με τα συνημμένα της από το Πανεπιστήμιο Shanghai Lixin University of Accounting and Finance της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας.

H  ανακοίνωση αφορά δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών, καθώς και επαφής με την κινεζική κουλτούρα και την κινεζική ζωή, με τίτλο "Chinese Bridge". Απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς) καθώς και σε νέους ερευνητές. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 19 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2021, ενώ για να υποβάλλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο https://www.wjx.top/jq/99762473.aspx ή να σαρώσουν  τον συνημμένο κωδικό QR.  

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων του Τμήματός σας και την ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με τα συνημμένα αρχεία στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας.

 

Με εκτίμηση,

Ελένη Μπαξεβανίδου

Προϊσταμένη                                                                                             

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en