Ανακοίνωση διοργάνωσης τριών διεθνών διαγωνισμών: WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS (Photo Contest of SUN) και S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021, από το Silk Road Universities (SUN) Network

Προς τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ
 
Κοινοποίηση:
 
- AUTH - news
- AUTH - facebook
 
Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.
Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης τριών διεθνών διαγωνισμών:  WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS (Photo Contest of SUN) και S-DECOS (Speech Contest of SUN) 2021.
 
1. S-DECOS 2021
- Λόγω της επιδημίας COVID-19, το Silk Road Universities (SUN) Network αποφάσισε να διεξάγει διαδικτυακό διαγωνισμό ομιλίας.
- Θέμα: «Speaking hopes» στην εποχή του COVID-19.
- Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2021.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “S-DECOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.
 
2. PHOCOS 2021
- Θέμα: «The Silkroads Architecture, Traditional and Modern»
- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “PHOCOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.
 
2. WRICOS 2021
- Ποίημα: «Το τραγούδι του Δρόμου του Μεταξιού». Συγγραφή στίχων για το τραγούδι του SUN, που θα αναδεικνύει το πνεύμα του Δρόμου του Μεταξιού
- Δοκίμιο: «Τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητές και τα Πανεπιστήμια για την ειρηνική συνύπαρξη, την κοινή ευημερία και την αειφόρο πολιτιστική ποικιλομορφία κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού;»
- Προθεσμία υποβολής: 30 Απριλίου 2021.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “΅WRICOS 2021” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.
 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών και την ανάρτηση στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας.
 
H Προϊσταμένη                                                                                              
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621

-------- Forwarded Message --------

Subject:
[6th GA of SUN] letter of information: S-DECOS, WRICOS, PHOCOS
Date:
Tue, 5 Jan 2021 11:36:52 +0900
From:
To:
 
 
Dear Member Universities,

Send you information that we had discussed in the 6th General Assembly held on December 3, 2020, about the university program for next year. 
Next year, we will also be organizing WRICOS (Writing Contest of SUN), PHOCOS ( Photo Contest of SUN), and S-DECOS (Speech Contest instead of the Debate Contest of SUN) 2021. The attached files are the official posters for each contest. 
We would like to request our dearest member universities to promote these international cultural activities, and to encourage the students to participate in this wonderful opportunity. Further details are as below.

Please let the students to see the poster by placing it in a prominent place either offline or online.

1. S-DECOS 2021
- Due to the COVID-19 outbreak, the SUN has decided to have an online speech contest instead of the debate contest (S-DECOS).
- Theme: 'Speaking hopes' in the era of COVID-19.
- Submission due day: January 31, 2021.
- How to apply: Please submit your recorded speech file with the written script using the form on our website.

2. PHOCOS 2021
- Theme: 'The Silkroads Architecture Traditional and Modern '
- Submission due day: April 30, 2021.

2. WRICOS 2021
- Theme: ' Poem & Song of Silkroadia '  - Essay: What can university and University Students do for  Peaceful Co-existence, Co-prosperity, and Sustainable Culture Diversity Along the Silk Roads? 
- Submission due day: April 30, 2021.

Thank you for your continuous support for SUN in advance. 

 
Sincerely, 
 
Zhanara Khairolla (Ms.)
Coordinator
SUN Secretariat