Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το Πανεπιστήμιο Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, της Ρωσίας.

Προς τους κ.κ. Προέδρους και
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Νομικής
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Πληροφορικής
  • Πολιτικών Επιστημών
  • Μαθηματικών
  • Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, της Ρωσίας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της.
Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του Ρωσικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, για δυνατότητα σπουδών, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ (έως 4 φοιτητές), στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, καταρχήν δια ζώσης. Σε περίπτωση που για υγειονομικούς λόγους κριθεί απαραίτητο, τα μαθήματα θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία.
Επισυνάπτεται, επίσης, το κείμενο της Συμφωνίας όπου αναγράφονται οι όροι που διέπουν την συγκεκριμένη ανταλλαγή φοιτητών. Το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο προσφέρει απαλλαγή διδάκτρων, καθώς και διαμονή σε ξενώνα σε δίκλινα δωμάτια με 1950 rub (περίπου 22 ευρώ) το μήνα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη αίτηση (συνημμένο 1) και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 30 Μαρτίου 2021  (ώρα : 12:00), ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων internat-rel@auth.gr.
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων φοιτητών και θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο Financial University under the Government of the Russian Federation, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email  internat-rel@auth.gr.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.
H Προϊσταμένη                                                   
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
 
 
 
From: Чугунова Светлана Николаевна 
Sent: Thursday, February 4, 2021 4:37 PM
To: AUTh International Relations Dept. <internat-rel@auth.gr>
Subject: RE: Financial University _ Request from AUTh for updated information _ student exchange _ academic year 2021-2022
 
Dear Helen,
 Thank you for your e-mail,
Hope you and your colleagues are fine!
Concerning academic year 2021-2022: In case Russian borders are open in fall semester we will be very happy to welcome  your students at Financial university personally. Then the procedure of enrolment  will be the same I send you before.
In case Russian borders will not be open by the fall semester we are planning to held study process distantly. Then we send you the extra details information.
 In case you have extra questions please don’t hesitate to contact me.
Very best regards,
Svetlana Chugunova
 
From: AUTh International Relations Dept. <internat-rel@auth.gr>
Sent: Wednesday, February 3, 2021 1:24 PM
To: Чугунова Светлана Николаевна ; FU International office 
Cc: 'AUTh International Relations Dept.' <internat-rel@auth.gr>
Subject: Financial University _ Request from AUTh for updated information _ student exchange _ academic year 2021-2022
 
Dear Svetlana,
Dear Colleagues,
 Following our previous correspondence, we would like to kindly ask you to provide us with updated information for the academic year 2021-2022, regarding student exchanges, in order for us to ask for any possible interest by our students to study in your University in the frame of our Agreement.
 For your convenience, we are attaching the information given to us by you in the past. Are these information still valid? Would you please also let us know the nomination deadline for the Fall semester?
 We are thanking you in advance.
Looking forward to your answer, we are sending you our best wishes.
 Best Regards,
Helen Baxevanidou
----------------------------------
 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image001.png@01CF596C.811D39F0
Helen Baxevanidou
Head
International Relations Department
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
University Campus
GR 54 124 Thessaloniki
tel : +30 2310 996742
Film presentation of Aristotle University of Thessaloniki https://www.dropbox.com/s/awe6qpa54yhpf1t/Film_Presentation_of_Aristotle_University.mkv