Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Σαουδικής Αραβίας - απονομή βραβείων για την έρευνα στον τομέα της αναπηρίας και της αποκατάστασης - έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία έρευνας στον τομέα της αναπηρίας και αποκατάστασης. Τα βραβεία αυτά πρόκειται να απονεμηθούν στο πλαίσιο  διεθνούς συνεδρίου, από 25 - 27 Ιανουαρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Ιουλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τους ενδιαφερόμενους  στην ιστοσελίδα  www.ksadr.org.sa