Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του Πανεπιστημίου της Λειψίας της Γερμανίας. - σπουδές και υποτροφίες", 27 Νοεμβρίου 2013.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του Πανεπιστημίου της Λειψίας της Γερμανίας. - σπουδές και υποτροφίες", 27 Νοεμβρίου 2013. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Λειψίας η κ. Annegret Cornehl de Paredes.