Προκήρυξη υποτροφιών για θερινά μαθήμαυ Ουκρανικής Γλώσσας στο "Ivan Franko" University of Lviv της Ουκρανίας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τους κ. κ. Προέδρους και τις Γραμματείες
των Τμημάτων:

  • Θεολογίας
  • Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
  • Φιλολογίας
  • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Ψυχολογίας
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Φυσικής

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ουκρανικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο “Ivan Franko” University of Lviv
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Ivan Franko University of Lviv της Ουκρανίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης δύο (2) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ουκρανικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 22 Ιουλίου έως και τις 12 Αυγούστου, 2014.
Η υποτροφία περιλαμβάνει: απαλλαγή διδάκτρων, παροχή στέγασης, πολιτιστικές ξεναγήσεις και το ποσό των 500 γρίβνα (~ 31,00 €) για κάλυψη τρεχούμενων εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα: http://summer-school.com.ua/en/
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:
1.   α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
      β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.   Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4.   Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  2 Ιουνίου 2014.
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.
 

Institution: 
“Ivan Franko” University of Lviv της Ουκρανίας
Responsible Department AUTH: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Expiration Date of Submission: 
Monday, 2 June, 2014 - 10:00
Type of Scholarship: 
Summer School
Type of mobility: 
Outbound Students
Location of Scholarship: 
Abroad
Origin of Students: 
Greek Students
Schools of AUTH: 
School of Theology
School of Pastoral and Social Theology
School of Philology
School of History and Archaeology
School of Philosophy and Pedagogy
School of Psychology
School of English Language and Literature
School of French Language and Literature
School of German Language and Literature
School of Physics