ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ YORK UNIVERSITY ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για Θερινό Σχολείο από το York University του Καναδά

Προς τους κ.κ. Προέδους και
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-    Φιλολογίας
-    Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
-    Ιστορίας και Αρχαιολογίας
-    Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
-    Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Πανεπιστήμιο York, του Τορόντο, Καναδά, το Πανεπιστήμιο του York προσφέρει 10 (δέκα) υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, στο διάστημα από 21 έως 31 Ιουλίου, 2014.
Η υποτροφία καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα, την διαμονή, διατροφή, εκδρομές στο Τορόντο και έξοδα μετακίνησης (40$/εβδομάδα).
                
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως την Δευτέρα 16 Ιουνίου, 2014 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

Παρακαλούμε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας και για ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός σας.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ:+ 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr

Responsible Department AUTH: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Expiration Date of Submission: 
Monday, 16 June, 2014 - 14:00
Type of Scholarship: 
Summer School
Type of mobility: 
Outbound Students
Location of Scholarship: 
Abroad
Origin of Students: 
Greek Students
Schools of AUTH: 
School of Philology
School of History and Archaeology
School of Philosophy and Pedagogy
School of English Language and Literature
School of French Language and Literature
School of German Language and Literature
School of Italian Language and Literature